Codul de conduită al „Grupului MENARINI”

Integritatea şi etica constituie fundamentele activităţilor noastre.

Codul de conduită al „Grupului MENARINI” descrie valorile care inspiră Grupul nostru în ce priveşte activitatea desfăşurată. Intenţia de a acţiona în interesul „Grupului MENARINI” sau al unei filiale directe ori indirecte nu poate în niciun caz să justifice adoptarea unei conduite care nu respectă principiile cuprinse în prezentul Cod de conduită.

Suntem convinşi că plasarea constantă a integrităţii şi eticii la baza activităţilor pe care le desfăşurăm reprezintă sursa eficienţei noastre şi cheia succesului constant.

Acest cod nu este doar o colecţie de cuvinte pe o foaie de hârtie, ci un ghid direct şi concret, menit să inspire conduita directorilor, managerilor şi angajaţilor din Italia şi din străinătate, precum şi un angajament faţă de colectiv, bazat pe acţiuni conştiente în ce priveşte părţile interesate.

Codul de conduită al „Grupului MENARINI” se aplică în cazul tuturor companiilor Grupului, oriunde s-ar afla acestea.

Descarcă

Cod de conduită
Codul de Conduita Global Menarini aplicabil Tertilor

Alte subiecte