Meta menu


Left menu

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENŢĂ A MEDICILOR

Multstimate Specialist în Domeniul Sănătății,

Noi ne angajăm să protejăm datele Dvs. cu caracter personal și să respectăm legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv Legea Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal, nr. 133 din 8 iulie 2011 („Legea”) și dorim să Vă informăm cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal de către Berlin-Chemie AG Berlin Sucursala Chișinău, Republica Moldova, Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 85 (în continuare: „Compania”, „noi” sau „noastră”).

1. Noi colectăm de la Dvs. următoarele date cu caracter personal:

Numele și prenumele, locul de muncă, adresa de serviciu, semnătura, gradul științific, profesia și funcția, specialitatea, date de contact (telefon mobil, e-mail), data și conținutul vizitelor efectuate de reprezentanții medicali.  Noi colectăm aceste date parțial de la Dvs., sau din surse accesibile publicului.

2. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal? 

Datele menționate mai sus sunt necesar în scopul: menținerii relației noastre de colaborare cu Dvs., desfășurării activităților de informare științifică, promovării etice a medicamentelor (activități de marketing și cercetare de piață), monitorizării activității reprezentanților noștri medicali (temeiul juridic: art.5 (5), e) din Lege).

3. Cui se transmit datele cu caracter personal?

În cadrul Companiei noastre, angajații noștri au acces la datele Dvs., numai în măsura în care sunt necesare pentru îndeplinirea scopului de prelucrare respectiv. Datele Dvs. pot fi transmise, de asemenea, societăților afiliate ale Companiei noastre, A. Menarini IFR Srl, Florența, Italia, și Berlin-Chemie AG, Berlin, Germania. 

Noi ne asumăm să asigurăm un nivel adecvat de protecție a datelor prin garanții corespunzătoare.

4. Cât timp stocăm datele Dvs. cu caracter personal?

Stocăm datele Dvs., atâta timp cât acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unui scop de prelucrare a datelor descris la punctul 2.

5. Drepturile Dumneavoastră

În conformitate cu Legea, aveți dreptul de acces la datele Dvs., dreptul de a interveni asupra datelor și dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal.  Pentru a exercita drepturile, contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor: Berlin-Chemie AG Berlin Sucursala Chișinău, Republica Moldova, Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 85, dpo.moldova@berlin-chemie.com. În plus, aveți dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere responsabile, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, precum și de a sesiza instanța de judecată competentă.

Data

Confirmare:

Eu, subsemnatul/a, prin prezenta, confirm că sunt conștient/ă și înțeleg prevederile Notificării de mai sus și am fost pe deplin informat/ă cu privire la prelucrarea datelor mele personale în conformitate cu Notificarea de mai sus.

 

__________________                                              _____________________________

Data                                                                                      Nume/Semnătura


CĂUTARE